Alumni

Executive List of Student-Teachers

 

 

                                                                                          Session: 2022-23

                                                                                        B.Ed Previous Year

Sadan      Post

Forward

Freedom

Peace

Unity

Team Supervisor

Dr. Uma Lohra

Mrs. Raksha Panwar

Mrs. Shashi Bohra

Mr. Naveen Kumar Pareek

Mr. Suraj Pal Singh Bhati      Mrs.Premlata jangid

Mrs. Sunita Vyas             Mr. Vijay Gander

Team Leader

Alka Patel

Khushbu Sharma

Prachi

Vanita

Sports

Charul Parihar

Maina

Pooja Solanki

Rinku Kanwar

Cultural & Literature Leader

Harshita Dangra

Khushbu Parihar

Neetu Rathore

Shobha Kumari

Treasurer

Himanshi Vaishnav

Komal Chouhan

Priyanka Rajpurohit

Ritika Lilawat